prentvæn útgáfa ID-Bókun 48

BÓKUN 48
VARÐANDI 105. OG 111. GR.

Ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar samkvaemt 105. og 111. gr. mega ekki hafa áhrif á dómsúrlausnir dómstóls Evrópubandalaganna.